#


Gitane

Gitane

Gitane

Gitane Gestrahlt

Gitane Lackiert
gitaneno1nabenweb
Gitane No. 1 Naben
gitaneno1r�derweb
Gitane No. 1 Räder
gitaneno1web
Gitane No. 1

Gitane No.1 Front

Gitane No.1 Heck

Gitane No.1 Side

Gitane Steel Antriebweb

Gitane No.1 Finish